facebook
First slide image

CO JE KAŽDÝ METR POMÁHÁ

IMGA5641Každý metr pomáhá je charitativní akce, která proběhla v roce 2011 v průběhu 2. ročníku závodu Beskydská sedmička. Nápad uspořádat v průběhu závodu bohulibou charitativní akci měl pořadatel a ředitel závodu Libor Uher. Je to aktivni sportovec, který si uvědomuje, že se mezi námi nacházejí také ti, kteří se nemohou pohybovat nebo žít plnohodnotným životem z důvodu mentálního nebo tělesného handicapu. Libor si uvědomil, že titzo lidé prožívají denně výstup na K2 ve své těžké životní situaci. Jeho myšlenkou bylo prostřednictvím sportovní akce Beskydská sedmička pomoci také těmto lidem.

ibsPartnerem a garantem této akce je společnost INSTITUT Bazální stimulace, která již 8 let pomáhá lidem v těžkých životních situacích (po úrazech, onemocněních nebo těm, kteří se narodili s těžkým postižením). Tato akreditovaná vzdělávací společnost proškoluje zdravotnický personál ve zdravotnictví a také v sociálních službách. Jednatelkou INSTITUTU Bazální stimulace® je PhDr. Karolína Friedlová, která je předním odborníkem v tomto rehabilitačním konceptu a superviduje a certifikuje zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb a pohybuje se v této oblasti v celé České republice. Z toho důvodu byla nominace obdarovaného subjektu, který obdrží výtěžek z charitativní akce Každý metr pomáhá svěřena tomuto odborníkovi z praxe.

KAŽDÝ METR POMÁHÁ - KOMU SE PŘISPĚLO
2017

Pro rok 2017 se vracíme zpět k roku 2011 a podpoříme letos už plnoletého Lukáše Hýbla.

VÍCE OLUKÁŠI HÝBLOVI

2016

V roce 2016 jsme se spolu s Institutem bazální stimulace shodli, že výtěžek ze sbírky, která se pořádala v rámci 7. ročníku Adidas - Continental Beskydské sedmičky, bude věnován organizaci Tau Turie. Jak to celé dopadlo? Úžasně! Letos přispěli účastníci Beskydské sedmičky a Institut Bazální Stimulace centru sociálních služeb Tau Turie částkou přesahující 74 000 Kč (47 422 Kč + šek 1000€)!

Poděkování ředitelky Centra sociálních služeb Tau Turie Centrum sociálnych služieb TAU, v zastúpení poverenou riaditeľkou, Ing. Elenaou Bohdalovou chce vysloviť úprimné poďakovanie celému organizačnému týmu Beskydskej sedmičky. Byť účastný takej veľkej akcie je niečo výnimočné, až teraz mi to všetko dochádza. Som veľmi rada, že som mohla byť pri tom, priamo v cieli, podať ruku výnimočným, vytrvalým ľuďom, ktorí zvládli trasu B7. O to viac si vážim každú jednu korunu vhodenú do zbierky na K2. Ste úžasní, nabili ste ma pozitívnymi emóciami, a navyše ste prispeli obrovskou sumou, sumou 47.422,- Kč na zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v CSS TAU. Môžete si byť istí, že koruny nájdu svoje využitie a uľahčia život 96 zdravotne znevýhodneným ženám či už pri práci v dielňach alebo pri osamostatňovaní sa vo svojom živote.

Srdečné poďakovanie posielam Liborovi Uherovi, je to človek s veľkým srdcom, neuveriteľne skromný, pracovitý a empatický. Prajem mu úspešnú expedíciu. Poďakovanie patrí aj PhDr. Karolíne Maloň Friedlovej, ktorá objavila náš potenciál a schopnosť vyrobiť šerpostuhy s keramickými srdcami, ba možno i viac… Ona i pán Uher nám dali pocit, že sme v niečom výnimoční, napriek svojmu handicapu. Vy všetci ste nás prijali takých, akí sme. Máme svoje silné i slabé miesta, máme svoj handicap, ale stali sme sa výnimoční vďaka Vášmu úspechu pokoriť B7, získať ocenenia, ktoré sme my vyrobili s láskou pre Vás. Touto cestou sa chcem poďakovať aj p. starostke mesta Frenštát pod Radhoštem za milé prijatie a pomoc.

Ďakujem, ďakujem, ďakujem.

Ing. Elena Bohdalová
poverená riaditeľka CSS TAU

2015

V roce 2015 jsme se spolu s Institutem bazální stimulace shodli, že výtěžek ze sbírky, která se pořádala v rámci 6. ročníku Adidas - Continental Beskydské sedmičky, bude věnován organizaci Kaňka o.p.s. z Tábora, která už od roku 2002 zajišťuje jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením. Do kasičky, umístěné na vrcholu 5m vysoké pyramidě na náměstí Míru ve Frenštátu pod Radhoštěm, vložili závodníci a diváci REKORDNÍCH 48 923,- Kč. Finance získané úsilím sportovců i nadšením diváků a pořadatelů tak pomůžou Centru Kaňka v Táboře zajistit provoz terapeutických programů (muzikoterapii, arteterapii, ergoterapii, canisterapii, rehabilitaci, předřečovou a řečovou výchovu a alternativní a augmentativní komunikaci (AAK)

VÍCE O CENTRU KAŇKA ZDE

2014

V rámci podzimního prodeje vánočních dárkových certifikátů Beskydské Sedmičky jsme finančně podpořili dvojčata Adélu a Honzíka Hatákovy z Tábora. V roce a půl jejich věku jim byla zjištěna zjištěna DMO-spastická forma, koordinační mozková porucha. Finančí prostředky poskytnuté v rámci projektu Každý metr pomáhá sloužily k zakoupení cvičebních a rehabilitačních pomůcek

VÍCE O ADÉLCE A HONZÍKOVI ZDE

2014

V roce 2014 jsme se s Institutem bazální stimulace shodli na pomoci obecně prospěšné společnosti Dotek z Vizovic. Jeho hlavní aktivitou je poskytování sociálních služeb starým a dlouhodobě nemocným lidem a jejich rodinám, včetně lidí s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence.

Podařilo se vybrat 16 000 korun. Všem, kteří do kasičky na pyramidě K2 vhodili peníze, moc děkujeme. Přispěli tak na nákup sprchovacího lehátka pro klienty upoutané na lůžko.

VÍCE O PEČOVATELSTVÍ DOTEK ZDE

2013

Výtěžek třídenní sbírky v rámci závodu Adidas - Continental Beskydská sedmička 2013 putoval do jižních Čech konkrétně do denního stacionáře CENTRA BAZALKA z Českých Budějovic, kde pečují o děti s těžkými kombinovanými vadami.

„Díky charitativní akci Každý metr pomáhá konané v průběhu čtvrtého ročníku Beskydské sedmičky získalo Centrum BAZALKA částku 31 360,- Kč. Tato finanční částka bude věnována na nákup mobilního zvedáku, který bude sloužit k přemisťování imobilních dětí. Zaměstnanci Centra BAZALKA, tak budou mít ulehčenou fyzicky náročnou práci se zvedáním dětí. Děti si budou moci užívat více aktivit, mobilní zvedák jim umožní nejen přesun z vozíku na WC nebo do vany, ale i bezpečný nácvik chůze.“ zhodnotila výsledek sbírky ředitelka Centra Bazalka Ing. Vanda Polívková

VÍCE O BAZALCE ZDE

2012

V roce 2012 se akce "KAŽDÝ METR POMÁHÁ" uskutečnila na náměstí ve Frenštátu pod Radhoštěm. Diváci i závodníci mohli během tohoto víkendu vystoupat na 5m vysokou atrakci, model hory K2, která nabízela rozhled na celé náměstí. Na vrcholu této "pyramidy" byla kasička, do které mohli návštěvníci přispět podle svého uvážení. Atrakce byla zároveň finálním výstupem pro dobíhající sportovce.

Účel sbírky „Každý metr pomáhá“ byla pomoc konkrétním dětem s těžkým zdravotním postižením, které jsou ze zdravotních a sociálních důvodů umístěny v Dětském centru Strančice (dříve dětský domov), ul. Hrdinů 175. Těmto dětem byl z výtěžku veřejné sbírky, v rámci terénních programů sdružení ŠAFRÁN dětem o.s., poskytnuta podpora na výrobu speciálních terapeutických pomůcek, polohovacích hadů a terénních služeb.

Celkem se vybralo 25 574 Kč.

VÍCE O ŠAFRÁNU DĚTEM ZDE

2011

V roce 2011 byl díky projektu Každý metr pomáhá obdarován Lukáš Hýbl z Prostějova, který bojuje s těžkými popáleninami na třech čtvrtinách těla. Během druhého ročníku B7 (2011) se nám podařilo na atrakci s lanovým žebříkem vybrat 16 200 korun. Rodina Hýblových za ně pořídila Lukášovi nový skládací vozík, který potřebuje denně nejen k cestě do školy, ale i doma.

VÍCE O LUKÁŠOVI ZDE

PARTNEŘI
ibs     bazalka safran Pečovatelství dotek CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA

 


KAŽDÝ METR POMÁHÁ - VEŘEJNOU SBÍRKU NA DOBROČINNÉ ÚČELY POŘÁDÁ

SK K2 o.s., Libor Uher ve spolupráci s INSTITUTEM BAZÁLNÍ STIMULACE

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · www.kazdymetrpomaha.cz