facebook
First slide image

2015 - CENTRUM KAŇKA o.p.s.

kankaOd roku 2002 zajišťuje Kaňka o.p.s. jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením. Poskytuje vzdělávání pro 49 dětem s postižením v MŠ a ZŠ, sociální služby a odborné terapie využívá 90 dětí s postižením ze spádové oblasti Tábor a okolí. Do integrovaných volnočasových aktivit dochází ročně kolem 150 dětí zdravých i s postižením.

Jedním z pilířů péče o uživatele Centra Kaňka jsou terapeutické programy - jde o muzikoterapii, arteterapii, ergoterapii, canisterapii, rehabilitaci, předřečovou a řečovou výchovu a alternativní a augmentativní komunikaci (AAK). Terapie využívají děti během každodenního pobytu v Kaňce nebo dochází ambulantně.

Terapeutické programy a raná péče propojené s osobní asistencí a vzděláváním jsou jedním z hlavních důvodů, proč jsou služby Centra Kaňka rodinami dětí s postižením vyhledávány.

O důležitosti a účinnosti terapeutických programů svědčí za všechny „naše“ děti příběh Patrika, jednoho z prvních klientů našeho Centra. Tenkrát pětiletý Patrik do Centra Kaňka začal docházet v roce 2002. Jeho prognóza byla ve smyslu celkového psychomotorického opoždění velmi nepříznivá, verbálně nekomunikoval.

Patrik využíval během 13 let v Kaňce kromě školní docházky také ranou péči a terapie Centra Kaňka - fyzioterapii, ergoterapii, Augmentativní a alternativní komunikaci a logopedii.

Arteterapie mu pomáhala zvládnout psychickou zátěž související s těžkým řečovým postižením.

Dnes je z Patrika 18letý mladík, který verbálně komunikuje, ukončil povinnou školní docházku, je fyzicky i sociálně zdatný. Odchází z Centra Kaňka na integrované učiliště, což je obrovský úspěch.
Na fotografii je Patrik při slavnostním ceremoniálu pro absolventy Kaňky.

Centrum Kaňka se již několik let potýká s tím, že státní dotace a přímé platby uživatelů zdaleka nepokrývají náklady na poskytování rané péče a terapeutických programů v Kaňce o.p.s.

Finance získané úsilím sportovců i nadšením diváků a pořadatelů v rámci veřejné sbírky „Každý metr pomáhá“ se tak letos mohou obrazně přetavit v pohyb dětí s postižením. Výtěžek totiž bude věnován Centru Kaňka v Táboře na zajištění provozu terapeutických programů.

 PSN Veronika Simona Alt 2
PSN Patrik Dasa
PSN Anna Libor
PSN Adela Pavlina
PSN David Klara
PSN Rozarka Jakub
PSN Nela Diana
B7 foto

PARTNEŘI
ibs     bazalka safran Pečovatelství dotek CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA

 


KAŽDÝ METR POMÁHÁ - VEŘEJNOU SBÍRKU NA DOBROČINNÉ ÚČELY POŘÁDÁ

SK K2 o.s., Libor Uher ve spolupráci s INSTITUTEM BAZÁLNÍ STIMULACE

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · www.kazdymetrpomaha.cz