facebook
First slide image

ROČNÍK 2014

 

 dsc0137Druhý ročník projektu jsme již pořádali ve spolupráci s Institutem bazální stimulace, který se stal patronem a garantem této akce a každoročně k výtěžku z veřejné sbírky přidává ještě další peníze. V čele institutu stojí Karolína Friedlová.

Organizační tým B7 s ní konzultuje návrhy, kam vybrané peníze poputují. V roce 2012 jsme se shodli na podpoře nestátní neziskové organizace Šafrán. Ta pomáhá malým dětem v kojeneckých ústavech a dětských domovech překonat trauma z odloučení a věnuje se dětem se změnami v oblasti vnímání, pohybu a komunikace. V roce 2012 se v jejich prospěch podařilo vybrat 25 574 korun.

V loňském roce byla pomoc určena pro Centrum Bazalka, což je denní stacionář, který pomáhá rodinám s náročnou péčí o děti s těžkým kombinovaným postižením. Návštěvníci frenštátského náměstí, ale i samotní závodníci naházeli do kasičky umístěné na vrcholu pyramidy K2 celkem 31 360 korun. Přispěli tak na nákup mobilního zvedáku určeného k přemísťování imobilních dětí. Zaměstnancům Centra BAZALKA ulehčil fyzicky náročnou práci se zvedáním dětí a dětem umožnil mimo jiné i bezpečný nácvik chůze.


 dsc0149Letos jsme se s Institutem bazální stimulace shodli na pomoci obecně prospěšné společnosti Dotek z Vizovic. Jeho hlavní aktivitou je poskytování sociálních služeb starým a dlouhodobě nemocným lidem a jejich rodinám, včetně lidí s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence.


Letošní výtěžek sbírky byl ve srovnání s minulými ročníky mnohem nižší. Podařilo se vybrat jen 16 000 korun. Všem, kteří do kasičky na pyramidě K2 vhodili peníze, moc děkujeme. Přispěli tak na nákup sprchovacího lehátka pro klienty upoutané na lůžko.


Závěrem příběh, který neskutečně dojal zástupce společnosti Dotek přítomné po celou dobu závodu na frenštátském náměstí. Jeden ze závodníků skončil závod na Pustevnách, protože už neměl dostatek fyzických sil. To není až tak ojedinělé, on ale udělal něco, co nikdo jiný zatím neudělal. Zašel za pořadateli na občerstvovačce na Pustevnách a požádal je, aby předali 300 korun, které měl celou dobu závodu u sebe, Liborovi Uhrovi a on, aby peníze za něho hodil do kasičky.

Závodník, stejně jako všichni ostatní, kteří do sbírky přispěli, si zaslouží obdiv a uznání.

Velké díky patří všem, kteří se do projektu „Každý metr pomáhá“ zapojili a přispěli na dobrou věc.

 

 

 

 

 

PARTNEŘI
ibs     bazalka safran Pečovatelství dotek CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA

 


KAŽDÝ METR POMÁHÁ - VEŘEJNOU SBÍRKU NA DOBROČINNÉ ÚČELY POŘÁDÁ

SK K2 o.s., Libor Uher ve spolupráci s INSTITUTEM BAZÁLNÍ STIMULACE

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · www.kazdymetrpomaha.cz