facebook
First slide image

ROČNÍK 2012

Veřejná sbírka „Každý metr pomáhá“ proběhla ve dnech 7. 9. – 17. 9. 2012 v rámci sportovní akce Adidas Terex – Continental Beskydská sedmička 2012 na Náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Účel sbírky „Každý metr pomáhá“: pomoc konkrétním dětem s těžkým zdravotním postižením, které jsou ze zdravotních a sociálních důvodů umístěny v Dětském centru Strančice (dříve dětský domov), ul. Hrdinů 175. Těmto dětem bude z výtěžku veřejné sbírky, v rámci terénních programů sdružení ŠAFRÁN dětem o.s., poskytnuta podpora na výrobu speciálních terapeutických pomůcek, polohovacích hadů a terénních služeb.

Otevření sbírkové pokladničky: dne 9. 9. 2012 byla v 15:06 hodin v malé zasedací Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm zasedla zodpovědná sbírková komise ve složení: Marian Žárský - předseda komise, Martina Filipová - člen komise a Libor Uher - člen komise a ředitel sportovní akce Adidas Terex Continental Beskydská sedmička v rámci které veřejná sbírka „Každý metr pomáhá“ probíhala. Komise v 15:11 hodin rozpečetila sbírkovou pokladničku, do které v období 7. 9. – 9. 9. 2012 na výše zmíněný účel, přispívali účastníci a návštěvníci akce. Otevření pokladničky přihlíželo dalších sedm svědků.

 

Celkový obnos sbírky činí:

Mince a bankovky v pokladničce, spočítáno 9. 9. 2012 v 15:23 hodin

1 Kč 182 ks
2 Kč 226 ks
5 Kč 168 ks
10 Kč 215 ks
20 Kč 240 ks
50 Kč 97 ks
100 Kč 53 ks
200 Kč 30 ks
1000 Kč 1 ks

Celkem: 25 574 Kč

Částka vybraná v rámci sbírky „Každý metr pomáhá“ do sbírkové pokladničky ve výši 25 574 Kč byla odeslána z účtu pořadatele akce Adidas Terex Continental Beskydská sedmička 2012 sdružení SK K2 o.s. zastoupeného panem Liborem Uhrem na účet sdružení ŠAFRÁN dětem o.s.. Tato částka bude použita výhradně pro účel, který je předmětem veřejné sbírky Každý metr pomáhá viz. výše. 

 
PARTNEŘI
ibs     bazalka safran Pečovatelství dotek CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA

 


KAŽDÝ METR POMÁHÁ - VEŘEJNOU SBÍRKU NA DOBROČINNÉ ÚČELY POŘÁDÁ

SK K2 o.s., Libor Uher ve spolupráci s INSTITUTEM BAZÁLNÍ STIMULACE

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · www.kazdymetrpomaha.cz